අපගේ වෙබ් අඩවි වලට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
 • 13 motor chain system digital 45 degree glass edging mitering machine

  13 මෝටර් දාම පද්ධතිය ඩිජිටල් 45 අංශක වීදුරු දාර මිටර් යන්ත්‍රය

  මෙම යන්ත්රය අංශක 45 කින් සවි කර ඇති මෝටර 6 ක් ඇති අතර එය අංශක 45 මිටර් සෑදීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.
  යන්ත්රය සැලසුම් කර ඇත්තේ පැතලි දාරය සහ අංශක 45 ක මිටර් දාරයක් ඇඹරීමට / ඔප දැමීමටයි.
  වාහක විශේෂ දිගු රබර් පෑඩ් වලින් සමන්විත දාම සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියක් අනුගමනය කරයි.
  ඉදිරිපස දුම්රිය මෝටර මගින් ධාවනය වන අතර විවිධ වීදුරු .ණකම අනුවර්තනය වීමට සමාන්තරව ගමන් කරයි.